kontakt@best-media.pl801-033-09425 675-21-27600-501-174

Przedłużenie gwarancji

Ubezpieczenia Sprzętu

Ubezpieczenie Sprzętu zapewnia jego właścicielowi ochronę urządzenia w przypadku szkód powstałych z przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych.

Rolą oferowanych ubezpieczeń jest umożliwienie poszkodowanemu przywrócenia sytuacji ekonomicznej, która została zakłócona przez wystąpienie określonego zdarzenia losowego skutkującego powstaniem szkody. 

Centrum Alarmowe: (22) 537 69 51
Infolinia czynna w dni robocze od 8:oo do 16:oo

Ubezpieczenie Sprzętu w pigułce

 • Ochrona Sprzętu po okresie Gwarancji Producenta
 • Ochrona Sprzętu szersza od Gwarancji Producenta 
 • Naprawa, wymiana uszkodzonego Sprzętu na Nowy Sprzęt lub wypłata sumy ubezpieczenia na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 • Bezpłatna naprawa uszkodzonego Sprzętu w serwisach Ubezpieczyciela lub Autoryzowanych Serwisach w granicach sumy ubezpieczenia
 • Bezpłatny transportu „do” i „z” Serwisu Sprzętu o wadze powyżej 10 kg
 • W przypadku ryzyka Awarii, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu obowiązywania Gwarancji Producenta
 • W odniesieniu do ryzyka Przypadkowego Uszkodzenia – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu zakupu Sprzętu i może trwać 1 lub 5 lat 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz ograniczenia i wyłączenia umowy ubezpieczenia zawierają w Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 

 

Poniższe warunki są dla umów zawartych przed 10.2018 roku.

Ubezpieczenie przedłużonej gwarancji – 5 lat spokoju!

Kupujesz nowy sprzęt AGD RTV? Przedłuż gwarancję do 5 lat! To niewielki koszt, który pozwoli Ci uniknąć wydatków związanych z ewentualną naprawą sprzętu. Skorzystaj z Ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji (UPG) i ciesz się zakupem.

Co zyskujesz przedłużając gwarancję?

 • pokrycie kosztów napraw towarów na wypadek awarii eksploatacyjnej 
 • bezpłatne naprawy w autoryzowanych serwisach
 • możliwość wymiany towaru na nowy
 • bezpłatny transport dla urządzeń powyżej 10 kg
 • możliwość telefonicznego zgłoszenia awarii

Skorzystaj również z Ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji (UPG) oraz uszkodzenia/zniszczenia towaru w wyniku Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku (NNW)

Przez uszkodzenie/zniszczenie towaru w wyniku nieszczęśliwego wypadku rozumie się uszkodzenie/zniszczenie towaru (zewnętrzne lub wewnętrzne) spowodowane przez nagle, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie zewnętrzne powodujące konieczność naprawy, wymiany części lub całego towaru.

Przykładowe uszkodzenia objęte ubezpieczeniem:

 • przypadkowy upadek telewizora na podłogę (np. podwieszonego, gdzie poluzowały się śruby mocujące, przewrócenie przez dziecko w czasie zabawy)
 • przypadkowe wylanie płynu na laptopa (np. kawy, wody, napoju etc.)
 • przypadkowy upadek kamery na ziemię (wyśliznięcie się z rąk)
 • przypadkowe zalanie deszczem telefonu komórkowego, który był na parapecie etc.


Jaki towar można ubezpieczyć?

Przedmiotem ubezpieczenia jest nowy towar (nie starszy niż 6 miesięcy), którego cena mieści się w przedziale od 200 do 18 000 PLN  i jest kupowany na osobę prywatną. Może on zostać objęty ochroną ubezpieczeniową przedłużonej gwarancji, dzięki której, w razie awarii towaru, zostanie on naprawiony lub wymieniony na nowy.

Towary objęte ubezpieczeniem:

 • sprzęt AGD (np. pralki, zmywarki, kuchenki, piekarniki, lodówki, kuchenki, mikrofalówki itd.) 
 • sprzęt RTV/Audio (np. telewizory LCD, Plazmowe, DVD, sprzęt audio itd.) 
 • sprzęt przenośny (np. laptopy, komputery stacjonarne, aparaty fotograficzne, kamery, PDA, GPS, MP3.)Dlaczego warto przedłużyć gwarancję?

 • Do 5 lat zabezpieczenia dla zakupionego produktu
 • Minimum formalności przy przystąpieniu do ubezpieczenia
 • Wygodne rozliczenie bezgotówkowe szkody
 • Zmiana właściciela towaru nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej
 • Właściciel towaru przy szkodzie całkowitej otrzyma nowy sprzęt
 • Klient ma możliwość wyboru formy finansowania ubezpieczenia tj. gotówką lub kartą kredytową lub kredytem ratalnym (w przypadku zakupu towaru na raty).


Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia przedłużonej gwarancji!


Masz już ubezpieczenie przedłużonej gwarancji? Chcesz wiedzieć jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenie szkody następuje drogą telefoniczną (nie później niż w ciągu 3 dni od zaistnienia szkody lub uzyskania wiedzy o szkodzie), do  Centrum Alarmowego Warty (CAW) 801-311-311 lub z tel. kom. 601 311 311.

Koszt połączenia z telefonu stacjonarnego na infolinię 801 równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej. Operator CAW udziela klientowi szczegółowej informacji na temat dalszego postępowania. Osoba zgłaszająca szkodę, nie wypełnia żadnych dokumentów. Zgłoszenie przyjmowane jest telefonicznie.

Usługa przedłużenia gwarancji jest świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A..